Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
evanescence
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
evanescence
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
evanescence
evanescence
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viadancingwithaghost dancingwithaghost
evanescence
Oczy są ślepe, należy szukać sercem
— Antoine de Saint-Exupéry
evanescence
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
evanescence
8847 0a1b 500
evanescence
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
evanescence
7360 2ffa 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabzdura bzdura
evanescence
4151 1d67
evanescence
8107 1395 500
Reposted from777727772 777727772
evanescence
6576 d16d
evanescence
evanescence
4874 39d3
evanescence
8697 4b58 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viablackdrama blackdrama
evanescence
6224 0724
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamoai moai
evanescence
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viaboli boli
evanescence
9204 9861
Reposted fromrol rol viamoai moai
evanescence
Mężczyzna godzi się ryzykować utratę kobiety, która mu się podoba, ale nie kobiety, którą kocha.
— Roalina Lisboa Coelho
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viapensieve pensieve
evanescence
A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromonlyhedone onlyhedone viapensieve pensieve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl