Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
evanescence
4272 b75f
Reposted fromunr-eal unr-eal viazachlystujsie zachlystujsie
evanescence
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viazachlystujsie zachlystujsie
evanescence
2988 a12a
Reposted fromEtnigos Etnigos viazachlystujsie zachlystujsie
evanescence
evanescence
9755 4fcc
Reposted fromEtnigos Etnigos
evanescence
9274 9117 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
evanescence
1636 98ad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
evanescence
2983 e5de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
evanescence
3157 e7e4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
evanescence
Współczuję wszystkim, którzy przecenili mój urok osobisty i grzeczne usposobienie, a nie docenili inteligencji i umiejętności logicznego myślenia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
evanescence
Jesteś odważny, bo dali Ci tyle powodów, żeby zamknąć się w sobie, a ty wciąż kochasz ludzi. Jesteś wielki, bo mógłbyś ranić tak jak ranili Ciebie, a ty zamiast tego podajesz im rękę i wciąż potrafisz się uśmiechać.
— Francesca Palumbo
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
evanescence
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viapassionative passionative
evanescence
Człowiek dojrzały odpuszcza, nie mści się. Pielęgnując krzywdę, krzywdzi samego siebie. Życie jest zbyt krótkie, żeby się kłócić. Lepiej liczyć swoje błogosławieństwa i dbać o ludzi, których kochasz.
— Kayah
evanescence
Uważaj,bo przyjaźni nie poznaje się po hektolitrach wypitej wódki. Przyjaźni nie poznaje się też po tysiącach rozmów czy wspólnych wakacjach nad morzem.Przyjaźń to lojalność i zaufanie. To szacunek. To ukazanie się z tej najsłabszej strony i odczucie akceptacji. Przyjaźń to dźwignia.Drabina.Opatrunek. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
evanescence
7165 f02a
evanescence
0439 6425 500
evanescence
2588 3ac3 500
Reposted fromkattrina kattrina viarozerotyzowanie rozerotyzowanie
evanescence
- Jak ty się nazywasz? Jak mam do ciebie mówić?
- Jak chcesz. Najlepiej: kochanie.
— Marek Hłasko
evanescence
6859 3c91 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
evanescence
Dobrze mi z moim mężem: podoba mi się jego ciepło, jego wielkie ciało, jego obecność, jego żarty i historyjki, i to, co czyta, i to, że lubi spacerować i chodzić na ryby i lubi świnie, i lisy, i małe zwierzęta, i jest szczery, i nie jest zarozumiały ani żądny sławy, i okazuje mi swoje zadowolenie, kiedy mu gotuję, i radość, kiedy jestem czymś zajęta, wierszem lub ciastem, i jest zmartwiony, kiedy jestem nieszczęśliwa, i chce zrobić cokolwiek, żebym mogła zwyciężać w swoich wewnętrznych zmaganiach i rozwijać w sobie odwagę i filozoficzny dystans. Kocham jego dobry zapach i ciało, które pasuje do mojego, jakby je robili na miarę razem z moim. Te pojedyncze kawałki, które można czasami znaleźć u tego lub tamtego chłopca, które sprawiały, ze stawałam się ich kawałkiem, wszystkie zebrały się w moim mężu. Więc nie chcę już niczego szukać: nic więcej mi już nie potrzeba.
— Sylvia Plath, Dzienniki, piątek, 12 grudnia 1958.
Reposted frommhsa mhsa vianotperfectgirl notperfectgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl