Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
evanescence
7870 ff35
Reposted frompeluda peluda viaaromatycznie aromatycznie
evanescence
4896 f26c
Reposted fromaromatycznie aromatycznie
evanescence
7005 6bef
evanescence
2336 7941 500
Reposted fromcontigo contigo vianotperfectgirl notperfectgirl
evanescence
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves
evanescence
Są takie warstwy duszy, które powinno się odsłaniać jedynie przed kimś, kto będzie umiał je kochać. A ciekawscy niech pozostaną w niepewności.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
evanescence
1876 b511 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
evanescence
0437 7cd6 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viapiehus piehus
evanescence
0059 f7ea 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
evanescence
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter. 
Reposted fromchocoway chocoway viabzdura bzdura
evanescence
Nie chcę już niczego, tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnych nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie sferach ducha.
— Stanisław Ignacy Witkacy "Pożegnanie jesieni"
evanescence
9742 c0be 500
kocham Go
Reposted byVostokgrovly
evanescence
Reposted fromshakeme shakeme viapiehus piehus
evanescence
4999 3420 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viapiehus piehus
evanescence
6372 7e5b
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
evanescence
evanescence
Pamiętaj, iż twoja własna determinacja, by osiągnąć sukces, liczy się bardziej, niż cokolwiek innego na świecie.
— Abraham Lincoln
Reposted fromavooid avooid viadancingwithaghost dancingwithaghost
8613 0665 500
Reposted fromerial erial viacarmenluna carmenluna
evanescence
5045 28cd 500
Reposted fromretaliate retaliate viacarmenluna carmenluna
evanescence
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl