Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
evanescence
Po pierwszym pocałunku wiedziałam, że już nigdy nie chcę całować innych warg.
— Valerie ` V jak Vendetta`
Reposted fromarizonadream arizonadream viapampampam pampampam
evanescence
Analityk mnie ostrzegał, ale byłaś tak piękna, że zmieniłem psychologa.
— W. Allen
Reposted fromimara imara viapampampam pampampam
evanescence
4129 58ca
Reposted fromlovefurykiss lovefurykiss viamoai moai
evanescence
9482 eafa
exactly <3
evanescence
evanescence

To dla Niego będę piękna, żeby mógł być ze mnie dumny!
— Brigitte Bardot/Pamiętniki .
Reposted frommemory-lane memory-lane viapampampam pampampam
evanescence
Reposted fromghasz ghasz viapampampam pampampam
evanescence
9907 6789
evanescence
5871 dfe9
Reposted fromborn2die born2die viapampampam pampampam
evanescence
evanescence
  Zazdrość jest strachem przed porównaniem.
— Max Frisch
Reposted fromIriss Iriss viapampampam pampampam
evanescence
nauczył się jej ciała lepiej niż ona. mógł wziąć jej rękę i dotykać nią anny tak, jak ona sama nigdy się nie dotykała, a nawet nie potrafiłaby. tak z nią postępował, że aż łaskotały żyły, tętnice, naczynia krwionośne. bardzo długo jej pokazywał jej własną urodę. wtedy anna zaczęła rozumieć, że jest piękna. piękna nie dla kogoś, a dla siebie. i jeszcze bardziej przeraziło ją, że to wszystko, uderzając o kamień, może się roztrzaskać. lubię swoje życie - prosiła franciszka. to dobrze, przekonywał ją, bo nic innego nie ma. nie lubić go to wyrzec się wszystkiego. 
— taras prochaśko, niezwykli
Reposted frometa eta viapampampam pampampam
evanescence
I pamiętam kiedy go poznałam, to było tak oczywiste, że jest dla mnie tym jedynym. Oboje wiedzieliśmy to od samego początku. I wraz z upływem czasu, wszystko stawało się trudniejsze - musieliśmy mierzyć się z wieloma przeciwnościami losu. Błagałam, by został. By przypomniał sobie, co było między nami na początku. Był charyzmatyczny, zniewalający, elektryzujący i wszyscy o tym wiedzieli. Kiedy wchodził do pomieszczenia, każda kobieta patrzyła w jego kierunku, wszyscy wstawali, by z nim porozmawiać. Był jak ta hybryda, mieszanka człowieka, który nie mógł zapanować nad samym sobą. Zawsze odnosiłam wrażenie, że był rozdarty pomiędzy byciem dobrą osobą i korzystaniem ze wszystkich możliwości jakie życie oferowało człowiekowi tak wspaniałemu, jak on. Rozumiałam sposób w jaki funkcjonuje i kochałam go. Kochałam go, kochałam go, kochałam go. I wciąż go kocham. Kocham go.
— Lana Del Rey
Reposted fromKiro Kiro viapampampam pampampam
evanescence
evanescence
Im więcej mnie boli, tym częściej się śmieję. Dlatego znajomi myślą, że jestem szczęśliwa.
— Barbara Rosiek
evanescence
evanescence
8872 c6a9
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viapampampam pampampam
evanescence
2814 4e5c 500
Szczygielski "Bierki" #3
Reposted fromkartoNik kartoNik viapampampam pampampam
evanescence

Bardzo Cię kocham, ale nigdy nie będę jedną z tych kobiet, które tylko ładnie wyglądają uwieszone na ramieniu męża, albo stoją w kuchni przy zlewie.. Życie człowieka musi coś znaczyć. Więcej niż gotowanie, sprzątanie i dzieci. W życiu musi być coś więcej. Nie umrę zmywając filiżanki.

Reposted fromlepapilon lepapilon viapampampam pampampam
evanescence
8584 6f6f
Reposted fromarmadillo armadillo viapampampam pampampam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl