Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

evanescence
Nieprzespana noc
nie-przez-Pana.
absolutnie.
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viapensieve pensieve

March 22 2017

evanescence
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena vianotperfectgirl notperfectgirl
evanescence
5979 8753
Reposted fromkrzysk krzysk vianotperfectgirl notperfectgirl

March 21 2017

evanescence
1535 587d 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaboli boli
evanescence
Obudziła się z zimowego letargu/ wiosennego przesilenia/ własnej naiwności i już wie, że nie potrzebuje relacji, która rozkazuje codziennie o siebie walczyć. Nie chce słyszeć półsłówek rzucanych ciągle gdzieś z oddali. Nie godzi się z obojętnością i nie jest w stanie znieść dalszej pasywności. Zmienia reguły gry. Pstryk!
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak

March 18 2017

evanescence
Czasami najpiękniejsza na sali nie jest dziewczyna, która ma obiektywnie najbardziej idealną figurę i rysy twarzy, ale ta, która ma do siebie zaufanie, lubi siebie i emanuje radością. Ona będzie przyciągała do siebie spojrzenia i budziła zazdrość, chociaż gdyby zbadać jej atuty za pomocą cyfrowego wzorca kobiecej urody, niekoniecznie otrzymałaby dobry wynik. Bo źródłem jej pewności siebie i radości nie jest dyplom ukończenia szkoły dla kandydatek na Miss Świata, tylko to, że lubi swoje prawdziwe ,,ja’’, czyli ma świadomość swoich emocji, uczuć i pragnień. Kocha siebie za to, że jest na świecie i znajduje radość w różnych, nawet drobnych i pozornie nieznaczących sprawach lub zdarzeniach.
evanescence

March 13 2017

6061 2084 500

words .. to remember

Reposted fromamatore amatore viaawakened awakened
evanescence
Gdybyś ustawiła 1000 nagich lasek z tumblera przede mną i stanęła w sweterku z opuszczoną głową, podbiegłbym do Ciebie, przytulił i dał buzi w czółko i powiedział, że znowu wygrałaś.
— znalezione w sieci
Reposted fromupinthesky upinthesky viapensieve pensieve

March 10 2017

evanescence
Niech tak zostanie. Nie jesteś dla mnie.
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viathesmajl thesmajl

March 07 2017

evanescence
Od pewnego czasu panicznie poszukuję wybuchów namiętności, tym samym łamiąc serca potencjalnych partnerów. Żaden nie jest w stanie dać mi tego, czego potrzebuję. Chciałabym zatracić się w uczuciach, przenosić do innego świata podczas pocałunków, dostawać kwiaty, pierścionki z automatów jako zaręczynowe, chciałabym śpiewać, tańczyć, otulać się setką zapachów. Chciałabym przy każdym zamknięciu oczu odpływać. Póki co jest na odwrót, wszystko jest takie płytkie, przyziemne, ledwo z iskierką namiętności. Czy to już dorosłość, czy po prostu wykorzystany limit szczęścia?
— esperer
Reposted fromesperer esperer viathesmajl thesmajl
evanescence
8345 860e
Okay. :3
Reposted frommy-little-world my-little-world viathesmajl thesmajl
evanescence
0958 b884
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viathesmajl thesmajl

March 06 2017

evanescence
6434 e100
Reposted fromkarahippie karahippie viafreedomlover freedomlover

March 05 2017

evanescence
Nie można iść spać kiedy serce drze ryja. Szczególnie kiedy kłóci się z mózgiem o racje.
— III WW trzecia wojna wewnętrzna
Reposted fromalmostlover almostlover viaherside herside

March 02 2017

evanescence
6973 666f
Chair in limo.
Reposted fromresort resort vianotperfectgirl notperfectgirl
evanescence
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala vianotperfectgirl notperfectgirl
evanescence
2532 ef66
zdecydowanie ulubiona scena. 
Reposted fromdontforgot dontforgot viaawakened awakened

March 01 2017

evanescence
6875 296b
Reposted fromfantom fantom viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl