Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9558 4a3b
Reposted fromtheolicious theolicious viathesmajl thesmajl
evanescence

Bądź dla mnie facetem, którego żaden inny nie zastąpi, a ja będę tą, która zastąpi Ci wszystkie inne

Reposted fromthesmajl thesmajl
evanescence
  - Dlaczego mam ukrywać uczucia? Lubię go. Chcę spędzać z nim czas. Tęsknie za nim. Chciałabym, aby był tu przy mnie. Nie mogę mu tego powiedzieć, bo oni na takie zdania reagują alergicznie. Wyobrażają sobie Bóg wie co, a on jest po prostu dla mnie ważny.
Reposted fromromantycznosc romantycznosc viathesmajl thesmajl
evanescence
4939 9b09
Reposted fromfrenzy frenzy viathesmajl thesmajl
evanescence
3045 a5ab
Reposted fromRikalovesRock RikalovesRock viathesmajl thesmajl
evanescence
1072 2973
Reposted fromthesmajl thesmajl
evanescence
Wolę rozmawiać na żywo, bo gdy zabraknie tematów to można się całować.
Reposted fromthesmajl thesmajl
evanescence
Lubię na Ciebie patrzeć. Ale jeszcze bardziej lubię jak Ty patrzysz na mnie.
Reposted fromthesmajl thesmajl
evanescence
Mam taką straszną ochotę, położyć się koło Ciebie, na Twoim łóżku, puścić jakiś film - może być nawet i horror , byleby oglądany obok Ciebie, przy Twoim sercu, przy Twoich ustach.
Reposted fromthesmajl thesmajl
evanescence
co w nim jest takiego szczególnego ? nie wiem , ale chce to sprawdzać do końca życia.
Reposted fromthesmajl thesmajl
evanescence
Miłość to dać komuś naładowany pistolet wymierzony w Ciebie i ufać, że nigdy nie pociągnie za spust.
— znalezione.
0535 1a3a 500
evanescence
8347 605d
Byli jak dwa magnesy, które nie mogą się zdecydować, czy się przyciągać czy odpychać.
— (via niewidoczny-smutek)
evanescence
evanescence
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty vianotperfectgirl notperfectgirl
evanescence
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
Reposted fromherside herside vianotperfectgirl notperfectgirl
evanescence
evanescence
Czujesz wzrok na sobie odpowiadasz uśmiechem. Kręci cie to, a nazywasz grzechem.
Reposted fromorchis orchis vianotperfectgirl notperfectgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl