Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
evanescence
Myślę, że to gdzieś w głębi będzie siedzieć jeszcze przez wiele lat. Nie chodziło o moje uczucie do Niego, ale o pierwszą gorycz i odrzucenie..
— Cieszę się jednak, że nie wyszło między nami.
evanescence
Miała dosyć ciągłych domysłów,przypuszczeń,spekulacji, założeń. Odrzuciła domniemania,założenia i poszlaki głupiego serca. Nie pozwalała sobie na tworzenie ideologii,nie brnęła w fikcję i nie zgadywała. Potrzebowala faktów,a one jak zaklęte odbierały nadzieję.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
evanescence
4404 a822
Reposted fromalsh alsh viaawakened awakened
9350 3292
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaawakened awakened
evanescence
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
evanescence
"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
— Piotr Adamczyk.
evanescence
7529 66bf 500
evanescence
Między nami pogorszyło się z dnia na dzień. Nie byliśmy przygotowani na porażkę i głupie okrucieństwo wobec siebie. W tak młodym wieku człowiek zmienia kochanka w śmiertelnego wroga w ciągu paru oddechów.
— Jonathan Carroll
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viathesmajl thesmajl
evanescence
najpiękniejsze słowa, które można od kogoś usłyszeć: "musiałem ci o tym opowiedzieć". 
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viathesmajl thesmajl
evanescence
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viafreedomlover freedomlover
evanescence
Wywołałeś we mnie taki pożar, że sama już nie wiem, co mam gasić najpierw: miłość czy nienawiść.
— Jarosław Borszewicz
evanescence
"Najlepsza miłość to ta, która budzi duszę, pcha nas ku lepszemu, rozpala w sercach ogień, a w duszy sieje spokój.
— PAMIĘTNIK (2004)
evanescence
A gdybyś zatęsknił - nie stchórz i napisz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viafreedomlover freedomlover
evanescence
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viafreedomlover freedomlover
evanescence
Zadzwoń do mnie, kiedy będziesz gotów i jeszcze będziesz miał choć trochę sił. Przyjadę i pozbieram Cię z kawałków, naturalnie jeżeli jeszcze coś z Ciebie zostanie.
— Stephen King
Reposted frommyzone myzone viafreedomlover freedomlover
5594 e105

Chcę położyć moją dłoń na Twojej….

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
evanescence
Nie łatwo patrzeć Ci w oczy wiedząc, że któregoś dnia, w moich, dostrzeżesz pragnienie bliskości, które coraz trudniej mi ukryć, a którego nigdy od Ciebie nie otrzymam…
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viapensieve pensieve
evanescence
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood vianotperfectgirl notperfectgirl
evanescence
Jeśli nie zamienisz swojego życia w opowieść, staniesz się tylko fragmentem cudzej historii.
— Terry Pratchett
Reposted fromconfusion confusion vianotperfectgirl notperfectgirl
evanescence
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl